Het basisprincipe van de geneeswijze homeopathie is dat een stof die symptomen teweegbrengt bij een gezond persoon, deze symptomen kan genezen bij een zieke.
Zoals de grondlegger, Samuel Hahnemann, het formuleerde: ‘Similia Similibus Curentur’.

Een ander belangrijk principe is dat er niet gewerkt wordt met de pure stof, maar met de verdunde dosis die veilig is voor mens en dier. Het is gebleken dat door het verdunnen van een stof in alcohol en water, de genezingswerkzaamheid sterker i.p.v. minder wordt. Zo maakt men gebruik van de meest giftige planten, die op deze manier hun giftigheid verliezen, maar genezingswerkzaamheid verkrijgen. Voorwaarde is wel dat bij elke verdunningsgraad van de oplossing een aantal vastgestelde schudslagen wordt gegeven.
Vanuit talrijke proefnemingen en jarenlange inspanningen kwam Hahnemann tot deze conclusies en heeft dit als basis gediend voor de ontwikkeling van de homeopathie zoals het nu ruim 200 jaar bekend is. Er hebben sindsdien allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden, maar Klassieke Homeopathie betekent dat de werkwijze wordt gehanteerd zoals de grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann, die oorspronkelijk ontwikkelde.