Een rouwproces kan ontstaan door verschillende vormen van verlies: een scheiding, verlies van werk, het overlijden van een dierbare. Ook een verhuizing naar een verpleeghuis of verzorgingshuis is een ingrijpende verlieservaring, zowel voor de betrokkene als de familie en vrienden. Een ander verlies met grote gevolgen is het verlies van gezondheid.

Er is niet altijd begrip voor het – soms jarenlange – gevecht om een evenwicht te vinden in lichamelijke en/of geestelijke vermogens die steeds verder afnemen.
Denk aan ziekte van Parkinson of Alzheimer.

Het pijnlijke van een verlies is, dat je iets of iemand, die betekenisvol voor je was, ongewild kwijt raakt. De meeste mensen die met een verlies te maken krijgen, lukt het na enige tijd om de draad van het leven weer op te pakken. Als echter blijkt dat een rouwproces moeizaam verloopt, of als er weinig ondersteuning in de naaste omgeving is, kan het zinvol zijn om hulp te vragen van een verlies-en rouwbegeleider.