Hoe gaan mensen om met grote veranderingen en verliezen in hun leven. Wat maakt dat de ene mens kennelijk meer draagkracht of vitaliteit heeft dan een ander? En wat is nodig om veerkracht, vitaliteit, gezondheid en zingeving te bevorderen? Dit zijn onderwerpen die mij mateloos boeien en ze zijn het uitgangspunt geweest om ooit homeopathie te gaan studeren.
In mijn praktijk streef ik naar een brede, persoonlijke aanpak om mensen te begeleiden op weg naar gezondheid. Van 1980-’84 was ik werkzaam bij ‘The Blue Nursing Service’  Redcliffe, Australie. Enkele jaren na mijn terugkeer in Nederland begon ik met de studie klassieke homeopathie aan de School voor Homeopathie te Amersfoort. Sinds 1997 heb ik een zelfstandige praktijk (van 2015-2018 in Israel) waarin ik zowel lichamelijke als psychische klachten behandel.
Aanvullend heb ik opleidingen gevolgd voor stervensbegeleiding (2002, NIS te Utrecht) , rouw-en verliesverwerking (2011, HGU te Utrecht), voedingskunde HBO (2017, Sorag Akademie).  Jaarlijks volg ik medische- en homeopathie nascholing , voornamelijk via de Stichting Hahnemann Homeopathie, Almelo; . www.klassiekehomeopathie.nl.