שמואל האנמן היה הרופא הראשון שסווג את המחלות עפ”י קטגוריות. לתהליך זה קרא “סיווג מחלה”. ההומאופתיה הקלאסית, העובדת בשיטה זו, מנתחת את כל הגורמים למחלה או לפגע. כשכל הגורמים ידועים מסווגים כל אחד מהגורמים לפי גורם יסוד כמו: תורשה, חיסון, שימוש בתרופות, תזונה לא נכונה, פציעה, מאורע משמעותי בחייו של האדם. ע”י סיווג זה ניתן לקבוע מהו הגורם לתלונות ובאיזה טיפול ניתן להתרפא.