לווי אבל איננו תרפיה!

הלווי מציע סביבה מוגנת,מקצועית ותומכת בכדי לעזור בתהליך האבל שברגע זה (זמנית) אינך מצליח(ה) להתקדם בו.

ובאופן פרקטי המשמעות היא:

  1. שיחות פרטניות במטרה למצוא היכן תהליך האבל ניתקע וביחד לחפש מה נדרש לך על מנת שתהליך האבל ייתקדם באופן שמתאים לך
  2. התעמקות בשאלות פילוסופיות על משמעות החיים וחשיבה ביחד על טקסי פרידה וכו’.

אינני קשורה לאיזשהי דת אך אני מחשיבה עצמי לאדם דתי.

דרך עבודתי וחיי האישיים למדתי להכיר בעיות האופייניות לדור השני (ילדים של ניצולי שואה).