Homeopathie als geneeswijze is bij uitstek op het individu gericht. Geen mens is immers hetzelfde. Ook in de manier van ziek zijn verschillen we onderling. In het consult bij Kruijer Homeopathie wordt ingegaan op de huidige klachten, hoe en wanneer ze zijn ontstaan en in hoeverre ze het dagelijks functioneren beïnvloeden.

Daarnaast wordt besproken of er sprake is van andere bijkomende klachten en wordt de ziektegeschiedenis in beeld gebracht. Tevens is van belang of er bepaalde aandoeningen veelvuldig in de familie voorkomen. Op basis van alle gegevens wordt er een voorschrift gegeven. In vervolgafspraken bespreken we de reactie op de behandeling en of er aanpassingen nodig zijn. Ook kan er dan een prognose worden gegeven over de lengte van de behandeling.

Homeopathie als preventieve genezing

Homeopathie kan bij uitstek preventief worden ingezet om een goede gezondheid te ondersteunen en chronische klachten te voorkomen. Het kan worden gecombineerd met andere (reguliere) behandelingen.

Acute klachten – bijvoorbeeld een letsel of begeleiding bij een operatieve ingreep – vragen om een snelle, directe aanpak. Een beknopt (telefonisch) consult is vaak voldoende voor een voorschrift.
Als de acute fase voorbij is kan er op een later moment uitgebreider consult plaatsvinden.
Indien nodig kan een preventief behandelplan worden gestart, zodat je in toekomstige situaties beter ‘overeind’ blijft staan.

Neem contact met mij op voor meer informatie of een eerste consult. Ervaar zelf wat klassieke homeopathie voor jou kan betekenen!