Samuel Hahnemann was de eerste arts die de oorzaken van ziekte indeelde in verschillende catagorieën (zg. ziekteclassificatie). Hij onderzocht waardoor klachten ontstonden en waardoor ze in stand werden gehouden. Die verschillende oorzaken verdeelde hij in groepen en hij baseerde zijn voorschrift op deze gegevens.

Onderliggende oorzaken in beeld brengen

Een homeopaat die volgens de ziekteclassificatie werkt zal altijd de onderliggende oorzaken in beeld proberen te brengen. Deze worden behandeld met homeopathische middelen. Sommige klachten ontstaan door verkeerde voeding, andere klachten zijn het gevolg van een erfelijke tendens, bijwerkingen van regulier medicijngebruik of ontstaan door een letsel. Ook ingrijpende gebeurtenissen in iemand’s leven kunnen ziekmakend zijn.

Elke oorzaak vraagt om een specifieke aanpak met aangewezen homeopathische middelen. Er wordt meestal gewerkt met LM-potenties. Dit zijn homeopathische verdunningen. Ze werken mild, snel en diepgaand. Soms zijn aanvullende tincturen nodig om bepaalde organen te ondersteunen. De dosering van het homeopathische middel wordt exact afgestemd op elke individuele situatie.

Snelle werking van inhalatie

Het is een gemakkelijke en efficiënte methode. Het reukorgaan is het zintuig met de kortste weg naar de hersenen. D.m.v. inhaleren (een inademing boven het flesje) wordt de reukprikkel op snelle manier doorgegeven aan de hersenen. Daar vindt de informatieoverdracht plaats; de activerende, genezende prikkel van het homeopathisch medicijn wordt opgenomen in de hersenen en vervolgens wordt het lichaam aangezet tot herstel.

Wil je zelf ervaren wat homeopatische geneeskunde voor jou kan betekenen? Vraag dan nu een consult aan en laat je verrassen door de snelle werking.